loader image

Anna SALACHNA: Wspomnienie o Profesorze Henryku Klamie / Memories of Professor Henryk Klama

Language: Polish
For citation:
Salachna A. 2021. Memories of Professor Henryk Klama. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 2(22), 1–4 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2021.2.01

Lucyna PRZYWARA: Zastosowanie membran MWCNT/PAN do usuwania metali ciężkich / Application of MWCNT/PAN membranes for heavy metals removal

Language: Polish with English abstract
For citation:
Przywara L. 2021. Application of MWCNT/PAN membranes for heavy metals removal. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 2(22), 5–14 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2021.2.02

Dorota BINIAŚ, Anna BIERNAT: Formowanie materiałów chitynowych przy zastosowaniu elektroprzędzenia / Formation chitin materials with the use of electrospinning

Language: Polish with English abstract
For citation:
Biniaś D., Biernat A. 2021. Formation chitin materials with the use of electrospinning. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 2(22), 15-23 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2021.2.03

Zdzisław ADAMCZYK, Andrzej HARAT: Zakres stosowania rozporządzenia REACH dla zeolitów / The scope of the REACH regulation to zeolites

Language: Polish with English abstract
For citation:
Adamczyk Z., Harat A. 2021. The scope of the REACH regulation to zeolites. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 2(22), 24–29 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2021.2.04

Joanna GRZYBOWSKA-PIETRAS, Patrycja DERBIN: Wpływ czasu użytkowania na właściwości włóknin Maliwatt stosowanych jako zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp / Effect of time of use on properties of Maliwatt nonwovens used as slope erosion control

Language: Polish with English abstract
For citation:
Grzybowska-Pietras J., Derbin P. 2021. Effect of time of use on properties of Maliwatt nonwovens used as slope erosion control. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 2(22), 30–38 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2021.2.05
Top