loader image

About Journal

The Polish Journal of Materials and Environmental Engineering (PJMEE) is a continuation of the journal Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska (IWOS), published since 1993. PJMEE volumes are published twice a year (in June and December) in an electronic version.

The journal publishes articles on materials engineering, as well as on technology and all activities for the sustainable use of natural resources and their preservation for future generations.

The articles are published in Polish with a summary in English. At the authors’ request, the article may be published in English. Each article is reviewed by two independent experts.

 

 

Polish Journal of Materials and Environmental Engineering (PJMEE) jest kontynuacją czasopisma Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska (IWOS) wydawanego od 1993 roku. Woluminy PJMEE ukazują się 2 razy w roku (w czerwcu i grudniu) w wersji elektronicznej.

W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące inżynierii materiałów oraz technologii i wszelkich przedsięwzięć służących zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego i ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń.

Artykuły są publikowane w języku polskim ze streszczeniem w języku angielskim. Na wniosek autorów artykuł może zostać opublikowany w języku angielskim. Każdy artykuł zostaje poddany recenzji przez dwóch niezależnych ekspertów.

Pol. J. Mater. Environ. Eng.
Top