loader image

Ewa SUCHANEK-GABZDYL: Projekt koncepcyjny systemu zagospodarowania wód opadowych dla osiedla jednorodzinnego / Conceptual design of a rainwater management system for a single-family housing

Language: Polish with English abstract
For citation:
Suchanek-Gabzdyl E. 2022. Conceptual design of a rainwater management system for a single-family housing. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 3(23), 1–9 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2022.3.01

Marcin BĄCZEK, Czesław ŚLUSARCZYK: Wykorzystanie dyfraktometrii rentgenowskiej do badania morfologii polimerów stosowanych do produkcji geosyntetyków / The use of X-ray diffraction for research the morphology of polymers used in the production of geosynthetics

Language: Polish with English abstract
For citation:
Bączek M., Ślusarczyk C. 2022. The use of X-ray diffraction for research the morphology of polymers used in the production of geosynthetics. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 3(23), 10–20 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2022.3.02

Tomasz BECZAŁA, Tomasz JONDERKO, Damian CHMURA: Nowe stanowiska jemioły pospolitej jodłowej Viscum album L. subsp. abietis (WIESB.) JANCH. na Pogórzu Śląskim i w północnej części Beskidu Śląskiego / New localities of Mistletoe Viscum album L. subsp. abietis (WIESB.) JANCH in the Silesian Foothils and in northern part of the Silesian Beskid Mts

Language: Polish with English abstract
For citation:
Beczała T., Jonderko T., Chmura D. 2022. New localities of Mistletoe Viscum album L. subsp. abietis (WIESB.) JANCH in the Silesian Foothils and in northern part of the Silesian Beskid Mts. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 3(23), 21–27 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2022.3.03

Ewa PIETRASZKO: Drzewa przydrożne w gminie Buczkowice (województwo śląskie) / Roadside trees in the Buczkowice commune (Silesian Voivodeship)

Language: Polish with English abstract
For citation:
Pietraszko E. 2022. Roadside trees in the Buczkowice commune (Silesian Voivodeship). Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 3(23), 28–43 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2022.3.04

Bożena MROWIEC: Zastosowanie fermentacji psychrofilowej do oczyszczania ścieków komunalnych / The application of psychrophilic digestion for municipal sewage treatment

Language: Polish with English abstract
For citation:
Mrowiec B. 2022. The application of psychrophilic digestion for municipal sewage treatment. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 3(23), 44–53 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2022.3.05
Top