loader image

Agnieszka KOWALCZYK, Andrzej JAGUŚ: Retencja wody w zróżnicowanych geograficznie zlewniach górskich / Water retention in geographically diverse area of mountain catchments

Language: Polish with English abstract
For citation:
Kowalczyk A., Jaguś A. 2023. Water retention in geographically diverse area of mountain catchments. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 1–12 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.01

Ewa PIETRASZKO, Jan ŻARNOWIEC, Henryk KLAMA, Marcin ADAMASZEK, Maciej KOZAK, Monika KÓSKA, Sebastian OWCZARZ, Magdalena SAWA: Dendroflora wybranych parków miejskich w Bielsku-Białej / Dendroflora of the selected urban parks of Bielsko-Biała

Language: Polish with English abstract
For citation:
Pietraszko E., Żarnowiec J., Klama H., Adamaszek M., Kozak M., Kóska M., Owczarz S., Sawa M. 2023. Dendroflora of the selected urban parks of Bielsko-Biała. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 13–24 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.02

Magdalena KÓSKA-WOLNY: Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej w sektorze publicznym / Measuring organizational entrepreneurship in the public sector

Language: Polish with English abstract
For citation:
Kóska-Wolny M. 2023. Measuring organizational entrepreneurship in the public sector. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 25–35 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.03

Arkadiusz TRELA: Wpływ zachowań organizacyjnych na skuteczność zarządzania jakością / The impact of organizational behavior on quality management

Language: Polish with English abstract
For citation:
Trela A. 2023. The impact of organizational behavior on quality management. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 36–45 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.04

Andrzej HARAT: Wspólnotowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy na budowie i ich implementacja do prawa polskiego / EU legal regulations regarding work safety at construction sites and their implementation into Polish law 

Language: Polish with English abstract 
For citation: 
Harat A. 2023. EU legal regulations regarding work safety at construction sites and their implementation into Polish law. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 46–56 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.05 
Top