loader image

Agnieszka KOWALCZYK, Andrzej JAGUŚ: Retencja wody w zróżnicowanych geograficznie zlewniach górskich / Water retention in geographically diverse area of mountain catchments

Language: Polish with English abstract
For citation:
Kowalczyk A., Jaguś A. 2023. Water retention in geographically diverse area of mountain catchments. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 1–12 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.01

Ewa PIETRASZKO, Jan ŻARNOWIEC, Henryk KLAMA, Marcin ADAMASZEK, Maciej KOZAK, Monika KÓSKA, Sebastian OWCZARZ, Magdalena SAWA: Dendroflora wybranych parków miejskich w Bielsku-Białej / Dendroflora of the selected urban parks of Bielsko-Biała

Language: Polish with English abstract
For citation:
Pietraszko E., Żarnowiec J., Klama H., Adamaszek M., Kozak M., Kóska M., Owczarz S., Sawa M. 2023. Dendroflora of the selected urban parks of Bielsko-Biała. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 13–24 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.02

Magdalena KÓSKA-WOLNY: Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej w sektorze publicznym / Measuring organizational entrepreneurship in the public sector

Language: Polish with English abstract
For citation:
Kóska-Wolny M. 2023. Measuring organizational entrepreneurship in the public sector. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 25–35 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.03

Arkadiusz TRELA: Wpływ zachowań organizacyjnych na skuteczność zarządzania jakością / The impact of organizational behavior on quality management

Language: Polish with English abstract
For citation:
Trela A. 2023. The impact of organizational behavior on quality management. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 36–45 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.04

Andrzej HARAT: Wspólnotowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy na budowie i ich implementacja do prawa polskiego / EU legal regulations regarding work safety at construction sites and their implementation into Polish law 

Language: Polish with English abstract 
For citation: 
Harat A. 2023. EU legal regulations regarding work safety at construction sites and their implementation into Polish law. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 46–56 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.05 

Giang NGUYEN: Influence of soil specimen preparation and test methods on soil organic matter content / Wpływ przygotowania próbek gruntów i metodyki oznaczania na zawartość części organicznych w gruncie

Language: English
For citation:
Nguyen G. 2023. Influence of soil specimen preparation and test methods on soil organic matter content. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 57–65. DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.06

Agata SZWANDA, Zbigniew STAROWICZ, Jarosław JANICKI, Ryszard FRYCZKOWSKI: Wpływ domieszkowania halogenkami metali alkalicznych na właściwości warstw perowskitowych w ogniwach słonecznych / The impact of alkali metal halide doping on the properties of perovskite layers in solar cells

Language: Polish with English abstract
For citation:
Szwanda A., Starowicz Z., Janicki J., Fryczkowski R. 2023. The impact of alkali metal halide doping on the properties of perovskite layers in solar cells. Polish Journal of Materials and Environmental Engineering, 6(26), 66–78 (in Polish). DOI: https://doi.org/10.53052/pjmee.2023.6.07
Top