loader image

Guidelines

We invite you to submit original scientific articles. Each year, articles should be sent by March 31 (June edition) and September 30 (December edition).

We publish articles in Polish (with an extended summary in English). At the authors’ request, the article may be published in English.

To prepare your work, use the article template below, which also contains editorial guidelines.

Along with the article, please send a signed declaration (also available below) regarding the respect of the law and ethics.

**************************************************************************

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych artykułów naukowych. W każdym roku artykuły należy nadsyłać do 31 marca (wydanie czerwcowe) oraz do 30 września (wydanie grudniowe).

Publikujemy artykuły w języku polskim (z rozszerzonym streszczeniem w języku angielskim). Na wniosek autorów artykuł może zostać opublikowany w języku angielskim.

Do przygotowania swoich prac należy skorzystać z zamieszczonego poniżej szablonu artykułu, który zawiera jednocześnie wskazówki redakcyjne.

Wraz z artykułem należy nadesłać podpisane oświadczenie (również udostępnione poniżej), dotyczące respektowania prawa i zasad etyki.

**************************************************************************

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

PJMEE Oświadczenie Autora

PJMEE Szablon artykułu

PJMEE Statement of the author

Pol. J. Mater. Environ. Eng.
Top