loader image

Oferta dydaktyczna

Oferta edukacyjna obejmuje kształcenie studentów na kierunkach:

 1. Inżynieria Środowiska
 2. Ochrona Środowiska.

Inżynieria środowiska

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 i później

Studia stacjonarne I stopnia w zakresie:

 • Inżynieria krajobrazu
 • Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów
 • Technologie materiałowe w inżynierii środowiska

Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 sem.)
Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera inżynierii środowiska

Studia stacjonarne II stopnia w zakresie:

 • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Czas trwania studiów: 1,5 roku (3 sem.)
Po ukończeniu studiów II stopnia, absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżynierii środowiska

Studia niestacjonarne I stopnia w zakresie:

 • Inżynieria krajobrazu
 • Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów

Czas trwania studiów: 4 lata (8 sem.)
Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera inżynierii środowiska

Studia niestacjonarne II stopnia w zakresie:

 • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Czas trwania studiów: 2 lata (4 sem.)
Po ukończeniu studiów II stopnia, absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżynierii środowiska

Ochrona środowiska

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 i później

Studia stacjonarne I stopnia w zakresie:

 • Ekspertyzy środowiskowe
 • Ekoturystyka
 • Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka

Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 sem.)
Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera ochrony środowiska

Studia niestacjonarne I stopnia w zakresie:

 • Ekspertyzy środowiskowe
 • Ekoturystyka
 • Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka

Czas trwania studiów: 4 lata (8 sem.)
Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera ochrony środowiska

Prowadzimy również studia podyplomowe: „Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego”. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Pol. J. Mater. Environ. Eng.
Top