loader image

Publisher

Publisher

University of Bielsko-Biala
Scientific Publishing House
Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: wydawnictwa@ubb.edu.pl

Uniwersytet Bielsko-Bialski
Wydawnictwo Naukowe
Willowa 2
43-309-Bielsko-Biała
e-mail: wydawnictwa@ubb.edu.pl

Editorial Office

University of Bielsko-Biala
Department of Environmental Protection and Engineering
Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
e-mail: pjmee@ubb.edu.pl

Uniwersytet Bielsko-Bialski
Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska
Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
e-mail: pjmee@ubb.edu.pl
Pol. J. Mater. Environ. Eng.
Top