loader image

Publisher

Publisher

University of Bielsko-Biala
Scientific Publishing House
Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Poland
e-mail: wydawnictwa@ath.bielsko.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydawnictwo Naukowe
Willowa 2
43-309-Bielsko-Biała
e-mail: wydawnictwa@ath.bielsko.pl

Editorial Office

University of Bielsko-Biala
Department of Environmental Protection and Engineering
Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
e-mail: pjmee@ath.eu

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska
Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
e-mail: pjmee@ath.eu
Pol. J. Mater. Environ. Eng.
Top